Sauer og lam

som beiter i Ryfylkeheiene

Tradisjonsrik heiaføring og godt heiabeite

Vi viderefører tradisjonen med å føre sauer til heiabeite i Ryfylkeheiene. Våre sauer beiter i Storådalen øst for Nilsebu. Her har de tilgang til gress, urter, lyng og lauv. Landskapet er dekket av dalføre, vann og høgfjellsplatå. Snøen smelter gradvis noe som gir sauene tilgang til vårgrøde, nyspirt grønt gress og urter, hele sommeren.