Sauer og lam

som beiter i Ryfylke

Tradisjonell sauedrift i Ryfylke

Vi viderefører tradisjonen med å føre sauer til heiabeite i Ryfylkeheiene. Våre sauer beiter i Bønardalen i Årdal og i Storådalen øst for Nilsebu. Her har de tilgang til gress, urter, lyng og lauv.