Grasfora Angus
Kyr som går med egen kalv og beiter ute halve året