Gjeterhund

Hund, til glede og hjelp


Rasen Border Collie har en stor virketrang som kommer til uttrykk over alt. Siden sauene våre beiter på høgheia er vi avhengig av en god arbeidshund. Lucie var vår første gjeterhund. Molly og Bella brukes daglig på gården. Jonas og Milla skal trenes opp.