Gjeterhund

Lucie og Linus til tjenste

Hund, til glede og hjelp


Vi har to hunder på gården, Lucie er fem år og Linus er 7 måneder. Lucie hjelper til med flytting av dyr hver eneste dag, mens Linus bidrar mest med å bite i stykker det han kommer over. Rasen Border Collie har en stor virketrang som kommer til uttrykk over alt. Siden sauene våre beiter på høgheia er vi avhengig av en god arbeidshund. Lucie var vår første gjeterhund og vi har brukt lang tid på å få det til. Nå er hun til god hjelp både hjemme og til heis. Linus må trene litt hver dag i mange år fremover for å bli like flink som Lucie.