Sie gard, Årdal i Ryfylke


Sie gard

Kyrkjevegen 179, 4137 Årdal i Ryfylke

(+47) 92637179

(+47) 41454899 

lise.vistnes@siegard.no

solvem@online.no

Å drive gård

Det er mykje arbeid på ein gard og ein bør helst vera både mekanikar, dyrepleiar, økonom, agronom, tømrar og jurist for å klara kvardagen.  Sølve og meg er lærarer og tok over garden i vaksen alder. Då blir me aldri like gode på mykje av det ein treng å kunne. Me har hatt ein bratt læringskurve og blitt kjent med sterke og svake sider hjå oss sjølve og kvarandre. Etter 10 års drift kan me seie at me nok er best på dyrehandtering. Dyra er tamme hjå oss og me brukar mykje tid på dei. 

Det å ha familie som kom innom og blir med er ekstra kjekt. Me har fått god hjelp til heiagang, lemming, gjerding og snekring. Kjekkast er det å ha familien med på tilsyn. Ha tid til ein kvil i bakken medan ein ser etter dyr på beite.