Tradisjonell og naturleg mat frå Ryfylke

Kjøt og syltetøy fra gården vår

Sie gard ligg i Årdal i Ryfylke. Me lager heimelaga syltetøy og saft på tradisjonelt vis. Bær og frukt spelar hovudrolla i syltetøyet. Det er difor ikkje krydra og har lite sukker. 


Me kjem og til å selje pinnekjøt og fenalår av eigne lam som har vore på utmarksbeite i Bønardalen i Årdal. Dei beitar på gras, urter, i skog, på myr og på lynghei. Kjøtet er vidareforedla hjå Vikedal Gardsmat på tradisjonelt vis.

Pinnekjøt og fenalår kjem til å bli selt via Reko-ringen i Stavanger og Sandnes. Ein kan og bestille frå heimesida under knaggen produkter. Restauranten "Smaken av Ryfylke" i Hjelmeland lager mykje god mat av lamma våre. 

Me jobbar for at dyra våre skal ha det godt heile året.

Slitne lam på vei til seters
Slitne lam på vei til seters

Sauene våre beiter i Ryfylkeheiene. Der spiser de gress, urter, lauv og lyng hele sommeren.

Grasfora Angus kyr
Grasfora Angus kyr

Anguskyrne våre beiter på lynghei 500 moh på Måmyra og på skogsbeite i Bønardalen i Årdal. De har 700 dekar med variert beite å velge mellom.

Tradisjonsrik heiagang
Tradisjonsrik heiagang

Utmarksbeite i Ryfylkeheiene

Vi driver sauene til beite sentralt i Ryfylkeheiene hver juni. Der går de i over to måneder. Heiaføringen tar to dager og bygger på en mange hundreår gammel tradisjon i Ryfylke.

Om Sie gard, vi som driver gården og dyrene våre

Lise Vistnes og Sølve Mikalsen overtok gården i 2014 fra mora til Lise. Vi har gjeterhunder, sauer og ammekyr av rasen Aberdeen Angus. I tillegg har vi bær og frukt i hagen vår.