Siegard

Tradisjonell og naturleg mat frå Ryfylke

Sie gard ligg i Årdal i Ryfylke. Me foredler lam, bær og frukt på tradisjonelt vis. Bær og frukt spelar hovudrolla i syltetøyet vårt. Det er difor ikkje krydra og har lite sukker. Spekematen vår er røkt og tørka skikkeleg. Lamma har vore på utmarksbeite i Ryfylke.  Dei beitar på gras, urter, i skog, på myr og på lynghei. Kjøtet er vidareforedla hjå Vikedal Gardsmat på tradisjonelt vis. Me jobber for at dyra våre skal ha det godt heile året. 

Du finn produkta våre hjå oss på heimesida vår og Ryfylke bakeri i Årdal (Gea). Me er og til stades på Reko-ringen i Ryfylke og i Stavanger/Sandnes. Før jul er me å finne på fleire julemarknader. Restauranten "Smaken av Ryfylke" i Hjelmeland lager mykje god mat av lammelår i september og oktober, samt pinnekjøtet i november og desember. 

Hundene er viktige på gården vår
Hundene er viktige på gården vår

Sauene våre beiter i Ryfylkeheiane. Der et dei gress, urter, lauv og lyng heile sommaren.

Grasfora Angus kyr og villsau
Grasfora Angus kyr og villsau

Anguskyrne våre beiter på lynghei 500 moh på Måmyra og på skogsbeite i Bønardalen i Årdal. Dei har 700 dekar med variert beite å velge mellom.

Tradisjonsrik heiagang
Tradisjonsrik heiagang

Utmarksbeite i Ryfylkeheiene

Me driv sauer og lam til beite sentralt i Storådalen kvar juni. Der går dei i over to månader. Heiaføringa tar to dager og bygger på ein mange hundreår gamal tradisjon i Ryfylke.

Om Sie gard, vi som driver gården og dyrene våre

Lise Vistnes og Sølve Mikalsen driv garden i Årdal med god hjelp frå familien. Dei har sauer, ammekyr av rasen Aberdeen Angus og gjetarhund. I tillegg er det noko produksjon av saft, syltetøy og gele frå bær og frukt frå hagen deira. 

Heiagang 2024

Det blei ein våt, kald og hard tur med sauene til heis denne gong. Me fekk både hagl, snø, tåke, sol, vind og regn. Tine, Sølve og meg brukte det med hadde av tolmod og krefter. Sauene var noko demotivert av været og ville verken gå over bekker eller snøfonner. Hundane Bella og Molly gjorde ein iherdig innsats begge dagane. 

Slit til tross. No er sauene der dei skal vera og har ein heil sommar framføre seg i Storådalen. Ein utruleg fin dal aust for Nilsebu. Her er det mykje gras, urter, vier og snøleie og store område for sauene å bevege seg på.