Frilandsgris - økologisk

Grisegodt på skogsbeite i Ryfylke

Frilandsgris i skogen

Vi har fått godkjent søknad om økologisk frilandsgris i skogen vår. Vi har satt av 60 dekar til formålet og tenker å starte opp med 50 griser som et prøveprosjekt i 2017. De skal få bo i små hytter med tilpassede foringsplasser. Grisene skal få rote og grave så mye de vil. Vi har delt inn området i fire og kommer til å flytte grisene når de har rotet nok. Da skal området få hvile, bli isådd gressfrø og bli beitet av sauer før grisene får flytte inn på ny etter noen år. Før vi kommer så langt har vi litt rydde- og gjerdejobbing foran oss.